Kontakti

Thank you for your inquiry!
We well try to get back to you as soon as possible.

Kompānijas CENTAURY+ pilnvarotais pārstāvis Latvijā:

SIA “INXIDE”

Reģistrācijas Nr.: 40103806579
PVN Reģistrācijas Nr.: LV40103806579
Juridiskā adrese: Lielā iela 160-3, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, LATVIJA
Banka: AS “SEB Banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV46 UNLA 0050 0222 4503 3

Juridiskā adrese

Lielā iela 160-3,
Mārupe, Mārupes nov.,
LV – 21


+371 2929 6111


Juridiskā adrese

Lielā iela 160-3,
Mārupe, Mārupes nov.,
LV – 2167, LATVIJA