Vår filosofi

Vi strävar till att tillgodose behoven och kraven från våra kunder snabbt, professionellt och på ett enkelt sätt. Vi prioriterar förslag till optimala lösningar utgående från ditt behov. Tala om för oss vad du behöver och tillsammans kommer vi att hitta lösningarna!

Prisuppgift

structure

our air dome structure

Produkter och Service

CENTAURY Plus s.r.o.

Kärnan i vår verksamhet är försäljning av övertryckshallar med dubbelduk (se bildarkiv). Vi strävar till att tillgodose behoven och kraven från våra kunder snabbt, professionellt och på ett enkelt sätt. Vi prioriterar förslag till optimala lösningar utgående från ditt behov. Tala om för oss vad du behöver och tillsammans kommer vi att hitta lösningarna!

read more
CENTAURY Plus s.r.o.

Modern artificial surfaces now largely replaced traditional live grass mainly because of their affordability, minimal maintenance and year-round usability. Decide for this type of sports surface together with an air dome and you can train in any weather, not just during the season!

read more